Klachtencommissie OO

Provinciale klachtencommissie ongewenste omgangsvormen voor Gelderland en Overijssel (OO)

Instellingen die vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn op grond van artikel 4.5 van deze CAO verplicht om (met instemming van de OR) een code vast te stellen die ongewenste omgangsvormen voorkomt en tegengaat. Ook moet voorzien worden in een commissie die de klachten behandelt. Het gezamenlijk instellen van een dergelijke commissie voor instellingen in Gelderland en Overijssel neemt individuele instellingen werk uit handen en werkt kostenbesparend. Om met een gezamenlijke commissie te werken dienen het reglement en de gedragscode voor de deelnemende instellingen eensluidend te zijn. Spectrum heeft een model gedragscode en reglement voor een klachtencommissie ontwikkeld. Deze commissie is op1 januari 2007 van start gegaan.

De klachtencommissie bestaat minimaal uit een voorzitter met een juridische achtergrond, een secretaris en twee leden. Spectrum ondersteunt de commissie zowel inhoudelijk als administratief.

Abonnement

U kunt gebruik maken van de provinciale klachtencommissie OO via een lidmaatschap waarvoor de kosten voor de termijn 1 januari  - 31 december € 65,00 bedragen. In geval van een klacht brengt Spectrum maximaal 4 uur afhandelingskosten in rekening tegen het geldend uurtarief. Voor 2013 is dit 28,00.
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (PDF) en
het model gedragscode (PDF) ingevuld te sturen aan Spectrum, t.a.v. Klachtencommissie OO.

Folders

Er is een folder beschikbaar waarin in beknopte vorm wordt uitgelegd wanneer en hoe men de
klachtencommissie kan aanschrijven. De folder kunt u verspreiden onder uw cliënten.
De folder (PDF) kunt u downloaden en printen. Op de print kunt u de gegevens van uw eigen instelling vermelden. (Dit kan niet digitaal.)

Informatie

Hier kunt u het klachtenreglement (PDF)van de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen downloaden.
U kunt voor vragen en opmerkingen contact opnemen betrokken Spectrum medewerker (zie gerelateerde informatie)

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie