U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Opvoeden en opgroeien

Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen. Bij veel kinderen gaat dat gewoon goed, maar soms komen er al vroegtijdig problemen aan het licht. Voor de meeste problemen bestaat een goede en eenvoudige oplossing.

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het Centrum voor Jeugd en Gezin, het inloopcentrum voor vragen over opgroeien en opvoeden. Alle partners die nodig zijn binnen dit thema, zoals gemeenten, jeugdgezondheidszorg etc., werken samen in het CJG.

Spectrum streeft ernaar om met haar projecten en producten samenwerking in het CJG te bevorderen en op beleidsniveau te ondersteunen in de ontwikkeling van een goede zorgstructuur.

Binnen dit thema vindt u projecten met de onderwerpen Centrum voor Jeugd en Gezin, zorgstructuren voor kinderen van 0 tot 4 jaar, harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE), brede school en speelruimte.

In de rechterkolom vindt u meer informatie en de laatste nieuwtjes over dit thema.

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie