U bent hier:

  1. home
  2. Publicaties

Hoe kunt u Burgerkracht benutten?

De samenleving verandert in hoog tempo van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving waarin iedereen meedoet en waar burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving. Deze verandering gaat uit van een positieve maatschappijvisie: van geloof in de kracht van de burger om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven én de omgeving.

Actief burgerschap stimuleren
Burgerkracht stimuleren betekent het ontwikkelen van een andere visie op taken en rollen van ouders, buurtbewoners,professionals en overheid. Het gaat om een visie die leidt tot een andere manier van werken: de omslag van hulp verlenen naar mensen leren het – samen met anderen – zelf te doen. De rol van de gemeente verandert daarmee in een verbindende,faciliterende organisatie. Het wordt belangrijker dat de juiste personen en organisaties met elkaar in contact komen. Dat verschillende belangen in de wijk of het dorp bewust naast elkaar kunnen en mogen bestaan en dat mensen uitgedaagd worden om zelf in beweging te komen. Spectrum kan u helpen de kansen voor burgerkracht te benutten. Bij het maken van een plan van aanpak, begeleiding van processen of door een rol in de uitvoering. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden waarmee wij u kunnen ondersteunen.

Auteurs

Alexandra Bordewijk en Monica Hensen

Jaar van uitgave

2013

Aantal pagina's

4

Download document (PDF)

Hoe kunt u Burgerkracht benutten?

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A