Extramurale begeleiding: van AWBZ naar Wmo

Bereidt u zich al voor op de overheveling van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo? Waar grotere gemeenten en zorgorganisaties vaak al met elkaar in gesprek zijn en soms ook al een interne projectleider hebben aangesteld, leeft de extramurale begeleiding nog niet bij alle kleinere gemeenten. Kleinere gemeenten dreigen daardoor straks geen andere keuze te hebben dan zich aan te sluiten bij de afspraken die grotere gemeenten en zorginstellingen met elkaar hebben gemaakt.

Het kan ook anders, bijvoorbeeld door samen te werken met buur- en regiogemeenten. Dan staan kleinere gemeenten sterker tegenover de zorgorganisaties. Bovendien is het noodzakelijk, omdat sommige doelgroepen te klein in omvang zijn om als gemeente zelf diensten voor te organiseren.

Wij kunnen u ondersteunen bij deze nieuwe taak, bijvoorbeeld door:

  • een tijdelijke projectleider te leveren die uw gemeente – of de samenwerkende gemeenten – voorbereidt op deze nieuwe verantwoordelijkheid;
  • het opstellen van een Plan van Aanpak, samen met u, waarmee u grip krijgt op de aanstaande verandering en zicht krijgt op de stappen die u kunt nemen;
  • u te begeleiden in de samenwerking met relevante zorg- en welzijnsorganisaties, door samen de doelgroep scherp te krijgen (aantal en ondersteuningsvraag), de begeleidingsmogelijkheden in kaart te brengen (ook van de welzijnsorganisatie) en te verkennen hoe de extramurale begeleiding zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden georganiseerd.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A