Samenwerking gemeenten en maatschappelijke organisaties

Als gemeente legt u uw ambities vast in beleid. Het is vervolgens aan de lokale maatschappelijke organisaties om dit beleid uit te werken in concrete diensten en producten. Als gemeente bent u opdrachtgever en tegelijkertijd regievoerder; de maatschappelijke organisaties zijn de opdrachtnemer.

Maar dit is geen relatie van “u vraagt, wij draaien”. Maatschappelijke organisaties zijn meer dan alleen een opdrachtnemer: zij hebben hun eigen visie en ambities, zij kunnen trends en knelpunten in de lokale samenleving signaleren, zij staan in nauw contact met de burgers voor/met wie zij werken. Als u als gemeente hiervan optimaal wilt profiteren en uw beleid zo effectief mogelijk wilt maken, is een goede samenwerkingsrelatie met de lokale maatschappelijke organisaties cruciaal.

Wij kunnen u ondersteunen om de samenwerkingsrelaties met de lokale maatschappelijke organisaties te versterken, op een wijze dat beleid effectiever wordt uitgevoerd. Dat doen wij bijvoorbeeld door:

  • het wmo-beleid in interactie met lokale maatschappelijke organisaties te evalueren en bij te stellen, in interactieve sessies zodat hun inzichten en ervaringen optimaal worden benut en het beleid ook goed uitvoerbaar wordt;
  • de afspraken met de lokale maatschappelijke organisaties samen met hen te herijken, door bijvoorbeeld te sturen op maatschappelijk effect;
  • u te begeleiden om (nieuwe) samenwerkingsrelaties aan te gaan met maatschappelijke organisaties die geen subsidie/opdrachten van u krijgen, maar wel een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, zoals de woningbouwvereniging;
  • training te geven rondom de relatie opdrachtgeverschap – opdrachtnemerschap, zowel voor gemeenten als voor maatschappelijke organisaties.

Wat voor uw organisatie passend en nuttig is, bepalen we in een gesprek. Wij hebben op dit vlak onder andere trajecten uitgevoerd in Lingewaal, Overbetuwe, Boxmeer en Rivierenland.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A