Klachtencommissie WMK

Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang (WMK) in Gelderland en Overijssel

Op grond van de Wet Klachtrecht  Clienten Welzijnssector en de Wet op kinderopvang zijn instellingen op het  terrein van Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang (WMK) verplicht een klachtencommissie in te stellen. In 2006 is op verzoek van instellingen uit Overijssel het werkgebied uitgebreid en werken Spectrum en Arcon samen bij het instandhouden van de commissie voor Gelderland en Overijssel. De klachtencommissie bestaat minimaal uit een voorzitter met een juridische achtergrond, een secretaris en twee leden. Spectrum ondersteunt de commissie zowel inhoudelijk als administratief. 

Abonnement

U kunt gebruik maken van de provinciale klachtencommissie via een lidmaatschap waarvoor de basiskosten voor de termijn 1 januari - 31 december € 45,00 bedragen. In geval van een klacht brengt Spectrum maximaal 4 uur afhandelingskosten in rekening tegen het geldend uurtarief. Voor 2013 is dit € 28,00.
Daarnaast betaalt u een vergoeding voor reis- en telefoonkosten voor de commissieleden. Voor de Kinderopvang zijn de tarieven 2013 van toepassing. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier WMK 2013 ingevuld te sturen aan Spectrum, t.a.v. Klachtencie WMK, R. Westerink, Postbus 8007, 6880 CA  VELP.

Klachtenkamer Oudercommissie (KKOC)

Per 1 januari 2009 neemt de klachtencommissie ook de klachtenkamer Oudercommissies in haar takenpakket op. Voor aansluiting bij de klachtenkamer wordt naast het lidmaatschap voor de klachtencommissie een kleine bijdrage op jaarbasis gevraagd per vestiging/locatie.
Download hier uw aanmeldingsformulier KKOC 2013.

Ledenbestand klachtencommissie WMK en KKOC

Ter informatie is hier een overzicht opgenomen van de aangesloten leden van de klachtencommissie WMK. Daarbij is aangegeven welke leden ook zijn aangesloten bij de Klachtenkamer Oudercommissie. De ledenlijst zal, indien nodig, per kwartaal worden vernieuwd.

Folders

Er is een folder beschikbaar waarin in beknopte vorm wordt uitgelegd wanneer en hoe men de klachtencommissie kan aanschrijven. De folder kunt u verspreiden onder uw cliënten.
De folder kunt u downloaden en printen. Op de print kunt u de gegevens van uw eigen instelling vermelden. (Dit kan niet digitaal.)

Wijzigingen doorgeven 

Wijzigingen in uw adresgegevens e.d. kunt u via dit formulier doorgeven.

Informatie 

Hier kunt u het klachtenreglement WMK/KKOC downloaden.
U kunt voor vragen en opmerkingen contact opnemen met de betrokken Spectrum medewerker (zie gerelateerde informatie)

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie