U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Wmo de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl

Eigen kracht centraal: dat is het nieuwe motto in het welzijnswerk en de Wmo. Mensen moeten hun eigen kracht en hun sociaal netwerk meer benutten. Pas als ze het zelf niet meer redden, kunnen ze een beroep doen op voorzieningen. En dat moet dan ook nog zo goedkoop mogelijk. Hoe gaat u als gemeente of welzijnsorganisatie dat realiseren?

Gemeenten: kanteling van de Wmo

Als gemeente buigt u zich het hoofd over hoe u de bezuinigingstaakstelling kunt realiseren. De kanteling van de Wmo biedt kansen. De burger meer zelf aan het stuur te zetten. Zo blijft de Wmo betaalbaar, nu en in de toekomst. Maar dat vraagt van u als gemeente wel wat. In de eerste plaats vraagt het heldere keuzes: geen kaasschaaf, maar gericht kiezen. Wat doen we wel en wat doen we niet? In de tweede plaats vraag het een andere manier van werken, opdat burgers meer zelf de regie pakken.

Meer informatie over producten en trainingen die Spectrum kan bieden in het kader van Wmo de Kanteling: lees verder


Vrijwilligerswerk in Beuningen

Door de crisis moet er flink bezuinigd worden. Ook bij welzijnsorganisaties. Wethouder Geert Hendriks en ambtenaar Stefan Stevens vinden ‘zomaar korten’ geen optie. Spectrum wordt erbij gehaald als onpartijdig en onafhankelijke tussenpersoon. Gerda Klijnstra van Stg Perspectief en Ellen Janssen, vrijwilliger aldaar en Ans Janssen, vrijwilligster Ouderenhulp vertellen meer over anders en beter samenwerken. En dat betekent voor de burger…


Welzijnsorganisaties: Welzijn Nieuwe Stijl

In de huidige turbulente tijden stelt u zichzelf waarschijnlijk ook de vraag: voor wie willen wij wat betekenen en welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Veel welzijnsorganisaties willen meer outreachend en resultaatgericht gaan werken, in het licht van Welzijn Nieuwe Stijl. Voor welzijnsorganisaties heeft Spectrum een mooi instrument ontwikkeld, waarmee u zelf kunt vaststellen welke bakens van Welzijn Nieuwe Stijl u belangrijk vindt en in hoeverre u al volgens deze bakens werkt. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en beleid, en met trainingen voor medewerkers.

Meer informatie over producten en trainingen die Spectrum kan bieden in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl: lees verder


Welzijn Nieuwe Stijl in Zevenaar

Het welzijnswerk in Nederland verandert. Voortaan wordt eerst gekeken naar wat mensen of hun naaste omgeving zelf kunnen. Marlie Vennegoor, directeur Caleidoz, Zevenaar legt uit dat haar organisatie daarom ook anders moet gaan werken. Spectrum is ingeschakeld om daarbij te helpen. Met o.a. Astrid Wissing, ouderenadviseur.


Afdrukken | -A | A | +A