Meten van Welzijn

Wat is de meerwaarde van sociale activiteiten, levert het wel iets op? En zijn deze activiteiten uitgevoerd door welzijninstellingen wel effectief? En hoe tevreden zijn de mensen die gebruik maken van de sociale activiteiten?

Dit zijn vragen waar welzijnsinstellingen steeds vaker voor staan, namelijk het inzichtelijk maken wat uw  toegevoegde waarde is. Worden de maatschappelijke doelen die u heeft gesteld wel gehaald? Want voor steeds meer gemeenten is de sociale waarde een belangrijk aspect bij het toekennen van subsidies en de uitvoer van sociaal beleid.

Wat biedt Spectrum?

Spectrum brengt welzijnsactiviteiten voor u in kaart met behulp van diverse meetinstrumenten. Het gaat hierbij onder andere om klanttevredenheidsonderzoeken, Social Return on Investment (SROI) en Sociale Inclusie na Transfer (SIT). Deze methodieken geven inzicht in de meerwaarde, effectiviteit van sociale activiteiten en de tevredenheid daarover. In de rechternavigatie worden deze producten verder beschreven.

Effectieve sociale interventies Gelderland

Bij het meten van welzijn wordt ook gekeken naar hoe effectief verschillende interventies en methodieken zijn. Deze worden verzameld in het Regionaal Effectieve Interventies Samenwerkingsverband (REIS) Gelderland. Het REIS bevordert het werken met effectieve interventies/methodieken in de sociale sector in Gelderland. Spectrum is in Gelderland coördinator van het REIS.

Afdrukken | -A | A | +A