Zelfanalyse-instrument wmo-loket

Het wmo-beleid wordt gekanteld: de burger komt meer aan zet. Dat vraagt een andere manier van werken, bijvoorbeeld van de wmo-loketten en van de welzijnsorganisaties. Zijn het wmo-loket en de welzijnsorganisatie(s) in uw gemeente hierop voorbereid? In hoeverre werken zij al 'gekanteld'?

Om hen te laten bepalen waar zij nu staan en waarheen zij zich willen ontwikkelen, hebben wij een zelfanalyse-instrument ontwikkeld. Hiermee kan de welzijnsorganisatie en/of het wmo-loket zich scoren op de acht bakens (van Welzijn Nieuwe Stijl) en haar streefniveau bepalen. Ook de gemeente kan de welzijnsorganisaties en/of het wmo-loket beoordelen aan de hand van die acht bakens. Met relatief weinig inspanning krijgt u allen snel inzicht. Dat kan een goede basis zijn om het wmo-beleid verder te kantelen en te concretiseren.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie