Regievoering door gemeenten

De Wmo vraagt om een regisserende gemeente. Regisseren met en zonder doorzettingsmacht. Regisseren rondom kleine of grote vraagstukken. Regisseren op beleidsniveau of op uitvoeringsniveau.

Waarop u ook regie wilt voeren, de kern is altijd hetzelfde: een goede regisseur heeft overzicht over de situatie en brengt samenhang aan. Een regisseur zorgt ervoor dat losse activiteiten en diensten van diverse partijen worden samengesmeed tot een samenhangend geheel. Een regisseur werkt dus altijd met meerdere partijen, vanuit een gezamenlijke visie.

Wij bieden u training, coaching en/of  begeleiding op maat om deze regiefunctie handen en voeten te geven. Ook kunnen wij met u en de maatschappelijke organisaties in uw gemeente een visie ontwikkelen en projecten opzetten waarin u de regiefunctie concreet vorm kunt geven.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A