U bent hier:

 1. home
 2. Over Spectrum

Wie we zijn

Spectrum CMO Gelderland is een adviesbureau, kenniscentrum en trainingscentrum voor de sociale sector in Gelderland.

Wat zijn we?

Spectrum is expert op het terrein van jeugdbeleid, maatschappelijke participatie en gemeenschapsvoorzieningen. Instellingen en gemeenten kunnen bij Spectrum terecht voor advies, trainingen, onderzoek, kennis en informatie. 

Als adviesbureau houden we ons bezig met beleidsondersteuning en organisatieadvies. Hierbij wordt het kenniscentrum ingezet voor (beleids)informatie, onderzoek en monitoring. Het trainingscentrum ondersteunt uw organisatie bij de professionalisering van uw medewerkers, door het organiseren van bijeenkomsten en het geven van trainingen. Kijk eens verder bij wat we doen.

Visie

Spectrum helpt gemeenten en instellingen op weg bij de aanpak van maatschappelijke vragen zodat kinderen en volwassen, jongeren en ouderen actief deelnemen en zich thuisvoelen in de samenleving.

We kiezen voor een kleinschalige en voor mensen herkenbare samenleving waarin:

 • Kinderen in hun opvoeding alle ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen
 • Jongeren leren de samenleving te ontdekken zodat ze actief kunnen deelnemen
 • Volwassenen zo veel mogelijk met elkaar hun samenleving vormgeven
 • Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren
 • Mensen een steuntje in de rug krijgen wanneer nodig is.

Klanten

De Provincie Gelderland is onze belangrijkste financier en opdrachtgever. Daardoor kunnen we ook op de niet koopkrachtige vraag van (welzijns)instellingen inspelen. Klantgroepen van Spectrum zijn:

 • Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen
 • Speel-o-theken en speeltuinen
 • Welzijnswerk breed (jongerenwerk, volwassenen- en ouderenwerk)
 • Jeugdzorg en maatschappelijk werk
 • Clientenraden / Wao-beraden
 • Dorpshuizen en vrijwilligerscentrales/vrijwilligerssteunpunten
 • Gemeenten en Provincie

Relatief nieuwe klantgroepen zijn woningcorporaties, beroepsonderwijs, basis- en voortgezet onderwijs, HBO/ROC's.
Wat vinden klanten van onze dienstverlening? Klanten aan het woord.

Raad van Toezicht

Steeds meer stichtingen in de gesubsidieerde sector hebben tegenwoordig een Raad van Toezicht, zo ook Spectrum.
Zie informatie over de samenstelling en werkwijze van de RvT.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Spectrum en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Samenwerkingspartners

We onderhouden intensieve contacten met collega-instellingen in Gelderland en zijn actief in het landelijke vereniging CMOnet, het netwerk van provinciale Centra Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarnaast zoeken we afstemming met universiteiten, hogescholen, Roc’s en landelijke kennisinstituten zoals Movisie en NJi.

Afdrukken | -A | A | +A