U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Onderwijs en zorg

Onderwijs en zorg zijn onomkomelijk met elkaar verbonden. Bijna op alle scholen zitten leerlingen die naast het aanbod van de eigen school extra zorg nodig hebben.

Op dit moment ervaren ouders te vaak dat er geen plaats is binnen het onderwijs voor hun kind met een extra zorgbehoefte. Het concept ‘passend onderwijs’ moet een antwoord bieden. Op 29 juni 2010 is het ‘Referentiekader Passend Onderwijs’ aan de vaste Kamer-commissie voor OC&W aangeboden. Het kader stelt: ‘Om succesvol te zijn op school is meer nodig dan een passende onderwijsplek: kinderen moeten gezond zijn en zich veilig voelen op school en thuis.’ In 2012 wordt de wet van kracht. Kern van de wet is de zorgplicht voor schoolbesturen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs aan kinderen met beperkingen, gedragsproblemen of een moeilijke thuissituatie. Onderwijs en jeugdzorg maken hiervoor afspraken om meer samen te werken bij het beter en sneller opvangen van kinderen.

Ook voor kwetsbare volwassenen kan scholing een vorm van zorg zijn, waarmee de sociale inculsie van de 'leerling' toeneemt. Spectrum wil de komende jaren de ontwikkeling van passend onderwijs ondersteunen en daarmee bijdragen aan een samenwerkend en sluitend geheel aan onderwijsvoorzieningen voor alle leerlingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Spectrum kan bijdragen aan:

  • Kwaliteitsverbetering van de ZAT’s.
  • De koppeling Onderwijszorgstructuur aan de CJG’s.
  • Kennis over good practices voor onderwijsinstellingen.
  • De ontwikkeling van ondersteuning bij integraal indiceren voor SO, JZ en AWBZ.
  • De realisatie van werkende Onderwijszorgarrangementen.
  • Ondersteunen van programma’s in het kader van Aanval op de uitval en Leren voor Leven.

Daarbij maken we gebruik van provinciaal en landelijk ontwikkelde instrumenten en beleidskaders, zoals het Gelders kader Onderwijszorgstructuur, het landelijk kader Integraal indiceren en door Spectrum, het NJI en regiopartners ontwikkelde ZAT-instrumenten.

 

Afdrukken | -A | A | +A