Beleidsontwikkeling binnen organisaties

De noodzakelijke kanteling in het zorg- en welzijnsveld vraagt om een andere manier van denken en werken. De burger komt weer meer aan zet. Welzijnsorganisaties treden meer faciliterend en stimulerend op.

Gemeenten scheppen de randvoorwaarden. Waar voorheen burgers gewoonweg recht hadden op bepaalde diensten, kijken we nu kritisch naar ‘de vraag achter de vraag’ en naar de rol die het persoonlijke netwerk kan spelen bij het bieden van oplossingen. Waar voorheen de welzijnsorganisatie de buurthuizen in stand hield, slaan nu burgers zelf de handen ineen om een buurthuis te runnen. Hoe kunt u deze kanteling vertalen in uw nieuwe koers, in uw nieuwe beleid?

Wij kunnen u begeleiden bij de ontwikkeling van een nieuwe koers. Dit kunnen we  bijvoorbeeld doen door (een mix van):

  • presentaties en interactieve sessies, bijvoorbeeld rondom de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl;
  • koersdagen, waarin bestuur, directie en/of medewerkers de koers (hoofdlijnen van beleid) voor de komende jaren uitzetten;
  • interactieve sessies, waarin gezamenlijk met de medewerkers de koers wordt geconcretiseerd in (jaar)plannen en projecten;
  • analyse van de huidige diensten en werkwijze vanuit de nieuwe, gekantelde blik: welke diensten leveren we niet meer, hoe gaan we bepaalde diensten omvormen, welke prioriteiten stellen we?
  • toepassing van de zelfanalyse Welzijn Nieuwe Stijl: waar staat u als organisatie op de acht bakens en waar wilt u naartoe?
  • opstellen van een beleidsplan.

Wat voor uw organisatie passend en nuttig is, bepalen we in een gesprek. Wij hebben op dit terrein onder andere trajecten uitgevoerd bij Caleidoz, Welcom, Stichting Welzijn Geldermalsen en de SWO Nunspeet.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A