U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Woon- zorg- en leefomgeving

In Gelderland leven ruim 300.000 mensen die 65 jaar of ouder zijn. Dat is circa 15% van de bevolking. In 2025 is dit opgelopen tot circa 22%. Het aandeel senioren neemt snel toe en deze ouderen blijven steeds langer maatschappelijk actief.

Er is sprake van een dubbele vergrijzing; meer ouderen en ouderen leven langer. Ouderdom is te onderscheiden in globaal twee fasen: een derde en vierde levensfase. De derde levensfase is beschreven als de jeugd van de ouderdom: de medioren (55-75 jaar). Dit is de snelst groeiende bevolkingsgroep in Nederland, staat midden in het leven en heeft nieuwe wensen en behoeften. Zij willen de regie van hun leven zelf in de hand houden, serieus genomen worden en mee blijven doen in de samenleving.

Naarmate men ouder wordt neemt de kans op gezondheidsklachten toe. Het zijn de ouderen in de vierde levensfase, de 75-plussers, die meer te kampen krijgen met gezondheidsklachten. Kwetsbare ouderen krijgen vaker te maken met verliesverwerking, eenzaamheid en aan ouderdom gerelateerde ziekten, zoals lichamelijke functiebeperkingen, chronische ziekten en geestelijke achteruitgang. Men wordt afhankelijker van anderen. Zo lang mogelijk zelfredzaam te kunnen blijven leven en wonen en het ondersteunen van de eigen staat hierbij centraal.

Bevorderen dat senioren mee kunnen en blijven doen, dat is de grondslag van de werkwijze van Spectrum. Dat zij zo goed mogelijk in hun dagelijks leven kunnen functioneren, compensatie vinden voor hun kwetsbaarheden en dat zij maatschappelijk blijven participeren. Uitgangspunten daarbij zijn: senioren moeten de regie over het eigen leven kunnen behouden, volwaardig kunnen participeren in de samenleving en een zinvolle dagbesteding kunnen creëren met gebruik van de eigen capaciteiten. Ze moeten toegang hebben tot de verschillende voorzieningen in sectoren wonen, welzijn, zorg. Ze moeten zo lang mogelijk (met ondersteuning) zelfstandig kunnen wonen; zo lang mogelijk hun kennis, kunde en levenservaring in kunnen zetten.

Afdrukken | -A | A | +A