Weet u wat er speelt?

U baseert uw gemeentelijk beleid graag op betrouwbare informatie. Soms komt u met beschikbare data niet uit, of bent u er niet zeker van dat een landelijke ontwikkeling ook (in dezelfde mate) in uw gemeente speelt. Er is behoefte aan specifieke lokale informatie. Daarvoor moet u burgers, organisaties of professionals raadplegen. Spectrum kan u van dienst zijn met inventariserend onderzoek.

Spectrum heeft de collegeprogramma’s van de 56 Gelderse gemeenten geanalyseerd en een groot aantal onderwerpen gevonden waar meerdere Gelderse  gemeenten op in willen zetten. Daarop aansluitend doen wij inventariserend onderzoek. Het principe is eenvoudig: Spectrum zorgt voor betrouwbare lokale beleidsinformatie op voor uw gemeente belangrijke onderwerpen en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Hoe meer gemeenten meedoen, hoe
lager de prijs. U ontvangt per onderzoek een rapportage voor uw gemeente. De resultaten benchmarken we met die van andere deelnemende Gelderse gemeenten.

Voor het najaar 2011 biedt Spectrum de volgende onderzoeken aan:

  • Buurt- en wijkvoorzieningen;
  • Ondersteuning zorgvrijwilligers en mantelzorgers.

Meer informatie

In de productbeschrijving Weet u wat er speelt? staat meer informatie over inventariserend onderzoek van Spectrum. Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met de betrokken Spectrum-medewerkers (zie rechternavigatie).

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie