Lid klachtencommissie OO Gelderland en Overijssel

Spectrum CMO Gelderland en Arcon Overijssel houden een klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen in stand. Werknemers van aangesloten instellingen uit de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang kunnen bij deze commissie klachten inzake door hen ervaren ongewenst gedrag in te dienen.

De klachtencommissie oordeelt aan de hand van het klachtenreglement en de geformuleerde gedragscode of deze klacht ontvankelijk verklaard kan worden. Als dit het geval is behandelt de commissie de klacht en brengt vervolgens advies uit aan het verantwoordelijk gezag. Door zich bij deze klachtencommissie aan te sluiten en het akkoord gaan met de gedragscode en klachtenreglement, voldoen werkgevers aan hun wettelijke plicht een beleid inzake ongewenste omgangsvormen te voeren.

De commissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Door vertrek van een van de leden, zijn we op zoek naar een nieuw lid met een juridische achtergrond en bij voorkeur kennis van het thema ongewenst gedrag.
De commissie komt zo vaak als nodig is bij de behandeling van een klacht,bij elkaar voor een hoorzitting en houdt jaarlijks een eigen vergadering. Het commissiewerk is op vrijwillige basis. Per bijeenkomst worden presentievergoeding en reiskosten uitgekeerd.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op deze website. Hier vindt u het klachtenreglement & de gedragscode van de klachtencommissie.

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw T. de Rijk, telefoonnummer 06 - 536 11 645.

U kunt zich tot 15 november per e-mail of per post aanmelden via het secretariaat Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Ria Westerink, Postbus 8007, 6880 CA  Velp

Afdrukken | -A | A | +A