Onderzoek en monitoring

U baseert uw gemeentelijk beleid graag op betrouwbare informatie. Soms komt u met beschikbare data niet uit, of bent u er niet zeker van dat een landelijke ontwikkeling ook (in dezelfde mate) in uw gemeente speelt. Er is behoefte aan specifieke lokale informatie. Daarvoor moet u burgers, organisaties of professionals raadplegen. Het kenniscentrum Spectrum doet hiervoor onderzoek en monitort de effecten van beleid.

Spectrum zet hiervoor verschillende onderzoeksmethoden in, zoals:

KING

Spectrum staat in de KING-gids vermeld als onderzoeksbureau dat de burgerpeilingen en burgeronderzoeken kan uitvoeren volgens de richtlijnen van KING. Spectrum kan de gegevens voor u verwerken en aanleveren bij Waarstaatjegemeente.nl

De cijfers voor het instrument Waarstaatjegemeente.nl worden door KING verzameld en op de website gezet. KING vraagt deze gegevens op bij datapartners, zoals het CBS of de KLPD. Maar niet alle gegevens zijn beschikbaar bij externe bronnen. Daarom leveren gemeenten ook een deel van de cijfers zelf aan. Hiervoor doen gemeenten: een burgerpeiling; een klanttevredenheidsonderzoek; een zelfonderzoek. Niet  iedere gemeente heeft een eigen onderzoeksafdeling, daarom kunnen gemeenten ervoor kiezen om de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek uit te besteden aan Spectrum.

Innovatievouchers

Spectrum CMO Gelderland is door SenterNovem erkend als een kennisinstelling waar MKB-ondernemingen innovatievouchers kunnen besteden.

MKB ondernemers die willen innoveren kunnen hun voordeel doen door met een kennisvoucher externe kennis in te in te kopen om hun kennisvragen te beantwoorden. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben deze kennis vaak op de plank liggen. Maar helaas weten MKB-bedrijven en kennisinstellingen elkaar lang niet altijd te vinden. Om de brug te slaan zijn de innovatievouchers in het leven geroepen.

Kijk voor meer informatie over de innovatievouchers en de erkende instellingen op de website van SenterNovem.

 

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A