U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Veiligheid en risicojongeren

Op weg naar de volwassenheid experimenteren veel jongeren met wat het leven te bieden heeft. Kattenkwaad kan dan over gaan in grensoverschrijdend gedrag. Bij de meeste jongeren herstelt dit gedrag zich na de puberteit weer, maar bij sommige (n) niet. Deze jongeren hebben vaak te maken met achterliggende problemen.

Wanneer deze problemen zich op straat voor doen is het van belang om (problematische) jeugdgroepen goed in beeld te hebben en samen met partners te zorgen voor een integrale aanpak. Soms zijn persoons- of groepsgerichte maatregelen nodig. Straffen alleen is meestal niet voldoende en is er daarnaast ook zorg nodig. Op het niveau van beleidsmaatregelen zijn dit echter twee verschillende werelden. Vaak ook uitgevoerd door verschillende organisaties.

Spectrum streeft ernaar om met haar projecten en producten bij te dragen een sluitende keten van zorg en straf en op beleidsniveau ondersteuning te bieden zodat er een passend aanbod ligt voor de jongeren.

Andere jongeren die beleidsmatige aandacht verdienen zijn jongeren die uit de jeugdzorg komen. Wat is er nodig om de geboden zorg te laten beklijven? Welke nazorg is nodig? Het gaat om het regelen van een ‘warme overdracht’ van deze jongeren naar het voorveld en zorgen voor passende voorzieningen. Een extra risicogroep vormt de leeftijdsgroep tussen 16-23 jaar. Veel jongeren in deze groep hebben nog behoorlijk wat begeleiding nodig naar hun volwassenheid, maar vinden het aanbod van de jeugdzorg/ volwassenenzorg niet (meer) passend of denken dat ze het niet nodig hebben. Daarnaast is er een kunstmatige scheidslijn bij 18 jaar, bij de overgang van de jeugdzorg naar de volwassenenzorg. Spectrum brengt de knelpunten in beeld en biedt ondersteuning bij het vinden van oplossingen.

Binnen het thema veiligheid/risicojongeren vindt u projecten als Gelderse Regiekamer Jeugd, nazorg jeugdzorg, integrale aanpak van overlastgevende en risicojongeren, verwijsindex, coördinatie van zorg en zwerfjongeren.

In de rechterkolom vindt u meer informatie en de laatste nieuwtjes over deze onderwerpen.

 

Afdrukken | -A | A | +A