Meerwaarde van sociale activiteiten

Welzijn: Wat kost het en wat levert het op? Kortom; wat is de meerwaarde van sociale activiteiten? Welzijnsinstellingen krijgen steeds vaker vragen hierover. En gemeenten kijken op hun beurt naar wat de sociale waarde is van een project bij het verstrekken van subsidie.

Social Return on Investment (SROI) is een methodiek om de meerwaarde van sociale activiteiten in kaart te brengen. In tien stappen wordt de toegevoegde waarde van een project bepaald. De methodiek heeft als doel het rendement van investeringen meetbaar en zichtbaar te maken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar kostenbesparingen en opbrengsten, maar ook de waardebepaling van de activiteit door de primaire doelgroep.

Gemeente

Voor u als gemeente geeft een rendementsmeting met de SROI-methodiek de mogelijkheid het gevoerde welzijnsbeleid te toetsten; bereiken we wel het beoogde rendement met het beleid in onze gemeente? Verder geeft het inzicht in de meerwaarde van activiteiten die worden uitgevoerd door welzijnsinstellingen in uw gemeente.

Welzijnsinstelling

Als welzijnsinstelling wordt u steeds vaker gevraagd uw meerwaarde aan te tonen, als organisatie en de activiteiten die u uitvoert. Steeds vaker verplichten gemeenten en het Rijk instellingen om de sociale waarde van een project te bepalen. Voor welzijnsinstellingen heeft het ook een positieve kant naast het verplichtende karakter. Het geeft u de mogelijkheid aan te tone waarom de door u uitgevoerde activiteiten onmisbaar zijn. Het belangrijkste aspect van de SROI-methodiek is namelijk dat er gevraagd wordt naar de waarde die een project heeft voor de primaire doelgroep, uw doelgroep. Ook geeft het u de mogelijkheid uw beleid en activiteiten bij te sturen.

Wat biedt Spectrum?

Spectrum ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen bij het uitvoeren van de rendementsmeting. Bij de uitvoering van de tien stappen van de SROI-methodiek ondersteund Spectrum u met het op de juiste manier toepassen van de methodiek en het komen tot het bepalen van de sociale waarde van uw project.

Naast de rendementsmetingen voert Spectrum ook klanttevredenheidsonderzoeken en effectiviteitmetingen uit. Het uitvoeren van een combinatie van deze verschillende methodieken om welzijnsactiviteiten te meten is ook mogelijk.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie