Wijkgerichte aanpak

De wijk of een dorp is een mooie schaal om initiatieven te nemen en de kracht van burgers te benutten. Problemen kunnen sneller worden opgespoord, oplossingen kunnen gemakkelijker worden gevonden. Want de wijk of het dorp is de schaal waarop men elkaar kan kennen, waardoor er gemakkelijker kan worden samengewerkt. Bovendien willen veel mensen wat betekenen voor hun wijk/dorp en voor hun mede-bewoners.

Door mensen gericht te vragen naar hetgeen zij willen bijdragen en dit ook met hen te organiseren, kan de ‘kracht van de wijk/dorp’ worden versterkt. Bewoners kunnen bijvoorbeeld elkaar ondersteunen of gezamenlijk werken aan de leefbaarheid.

Wij kunnen u ondersteunen om die wijkgerichte aanpak concreet in een wijk/dorp gestalte te geven, bijvoorbeeld door:

  • een wijkaanpak te ontwikkelen, samen met bewoners, organisaties en bedrijfjes;
  • een project op te zetten, waarin de gekantelde visie in de praktijk gestalte krijgt, bijvoorbeeld met een project ‘sociale huisartsen’ of ‘talenten in de wijk’;
  • een ‘achter de voordeur’ methodiek uit te voeren, waarop problemen onder wijkbewoners actief (in samenwerking) worden opgespoord en aangepakt.

Wij hebben onder andere wijkgerichte projecten uitgevoerd in de gemeenten Apeldoorn en Overbetuwe.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A