U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Vitale stad en platteland

Het goed onderhouden van de sociale infrastructuur vraagt blijvende aandacht en wordt steeds ingewikkelder onder andere door de groeiende regelgeving en privatisering.

Een deel van de gemeenten zorgt zelf voor het onderhoud van gemeenschapshuizen en speelplaatsen, maar in een flink aantal gemeenten is deze verantwoordelijkheid neergelegd bij instellingen of bewoners. Deze krijgen dan te maken met een flink aantal regelingen op het gebied van veiligheid, arbo en dergelijke. Vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met de leefbaarheid in wijk of dorp of met buitenruimten of accommodaties hebben behoefte aan informatie en ondersteuning. Daarnaast hebben organisaties met beroepskrachten op het terrein van welzijn behoefte aan informatie en ondersteuning op het terrein van personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en scholingsbeleid. Organisaties en gemeenten moeten bovendien op de hoogte blijven van de landelijke en innovatieve ontwikkelingen.

Spectrum wil een bijdrage leveren aan het instandhouden van de infrastructuur op sociaal terrein Daarbij gaat het enerzijds om planning en instandhouden van fysieke voorzieningen, zoals speelgelegenheid, voorzieningen voor jongeren, dorpshuizen en wijkaccommodaties. Anderzijds gaat het om het bevorderen van effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening in dorpen en wijken. Willen instellingen goed functioneren dan moeten ze aan kwaliteitsbeleid doen, een adequaat personeelsbeleid hebben en oog voor innovatie en scholing van hun medewerkers op inhoudelijk terrein.
We willen ondersteunen bij de omslag in denken die besturen van gemeenschapsvoorzieningen, maar ook gemeentebestuurders en bewoners van dorpen moeten maken. Hoe kom je van een verenigingsgebouw tot een gebouw voor het hele dorp?

In de rechterkolom vindt u meer informatie over projecten en de laatste nieuwsberichten over dit thema.

Afdrukken | -A | A | +A