Werklunch 'vrijwilligers en jeugdhulp'

In Andersland gaan burgers, ambtenaren en instellingen zich anders tot elkaar verhouden. Meer ruimte voor de professional, meer gebruik van eigen kracht en we willen de sociale steunfactoren van gezinnen meer aanspreken. De Transitie jeugdzorg is een uitgesproken gelegenheid om ook voor jeugd de mogelijkheden van vrijwilligers te verkennen. Het kan vooraf, naast en na jeugdhulp een versterkende werking hebben. De mogelijkheden willen we verkennen op basis van praktijkvoorbeelden,onderzoek en ambities.

Begin datum/tijd

21-1-2014 12:00

Eind datum/tijd

21-1-2014 14:30

Inhoud

Een werklunch voor het middenkader van de Gelderse jeugdzorginstellingen en ambtenaren van de Gelderse gemeenten die bezig zijn met de Transitie jeugdzorg/jeugdbeleid.

In de uitnodiging vindt u meer informatie

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Wijze van aanmelding

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden. Behoort u niet tot de genodigden, maar wilt u wel graag meer informatie en/of deelnemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op met de betrokken Spectrum medewerker (zie rechternavigatie).

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie

sfeerbeeld