Wmo-beleidsontwikkeling

Heeft u als gemeente al helder hoe u met minder geld (bezuinigingen) toch meer kunt bereiken? Door uw wmo-beleid goed te kantelen, kunt u veel meer bereiken dan door toepassing van een kaasschaafmethode. Door te zoeken naar ‘de vraag achter de vraag’, door individuele diensten te bundelen door collectieve diensten, door meer gebruik te maken van de talenten van burgers, … er is nog zoveel mogelijk.

Wij kunnen u helpen om uw wmo-beleid verder te kantelen, bijvoorbeeld door:

  • met u nieuw beleid te ontwikkelen, op een koersdag of in enkele interactieve sessies;
  • uw wmo-beleidsnota en wmo-verordening (en eventueel aanverwachte nota’s en verordeningen) door te lichten aan de hand van ‘kantelpunten’ en die nota’s te herijken;
  • interactieve sessies te houden met professionals en/of burgers om hun signalen, wensen en behoeften te kunnen betrekken in het nieuwe beleid;
  • een wmo-monitor uit te voeren, zodat u grip krijgt op de ‘cijfers’ en ontwikkelingen;
  • projecten op te zetten, zoals het project ‘Talenten in de wijk’, waarbij de kracht van buurtbewoners wordt benut voor mensen die hulp nodig hebben en voor de leefbaarheid in de wijk;
  • de welzijnsorganisatie te positioneren als voorportaal voor formele zorg en eventueel daar ook de wmo-consulenten onder te brengen;
  • wmo-consulenten te trainen in het zoeken naar de vraag achter de vraag, en het vinden van creatieve oplossingen.

Op dit vlak hebben we onder andere ondersteuning geleverd aan de gemeenten Duiven, Westervoort, Oost Gelre, Berkelland, Barneveld, Nijkerk, Putten en de Regio Noord-Veluwe.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A