U bent hier:

  1. home

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

De landelijke training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling ondersteunt u bij de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. lees verder

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Trainingsgids woonadvies voor senioren

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, medewerkers en vaklieden die adviseren over woongemak, comfort, veiligheid en gezond wonen. lees verder

Trainingsgids woonadvies voor senioren

Nieuw bij Spectrum: het leerarrangement

Spectrum en Vyvoi hebben samen een nieuw trainingsproduct ontwikkeld: het leerarrangement, een combinatie van een digitale module, een praktijk training, en praktijkopdrachten. De digitale module is zelfstandig aan de computer uit te voeren, uitnodigend vorm gegeven en bestaat uit leerstof, achtergrondinformatie, een toets en een forum waarin collega’s ideeën en meningen met elkaar kunnen uitwisselen. lees verder

Nieuw bij Spectrum: het leerarrangement

Training en Conferenties

Spectrum Training en Conferenties (TTC) heeft een trainingsaanbod op tal van terreinen.

Alle genoemde trainingen zijn bedoeld voor een groep en worden uitgevoerd op locatie. Afspraken over data en plaats worden met de opdrachtgever gemaakt. Spectrum werkt hiervoor primair voor overheden en instellingen in Gelderland.

Daarnaast organiseren we regelmatig conferenties over relevante en actuele thema’s op een breed maatschappelijk terrein, deze vindt u in de kalender. U vindt hier ook trainingen die via open aanbod beschikbaar zijn.

Afdrukken | -A | A | +A

Onderwijs en zorg