Diensten en producten

Welzijn Nieuwe Stijl en Wmo de Kanteling: de burger komt meer aan zet. Burgers moeten in staat worden gesteld om zelf oplossingen te vinden voor knelpunten of problemen en om zelf zaken voor elkaar te krijgen.

Gemeenten en welzijnsorganisaties gaan dit niet meer automatisch voor burgers doen. Dit betekent een omslag die ook uitgewerkt moet worden in nieuwe diensten en producten. Het oude ‘productenboek’ voldoet niet meer. Maar welke diensten moeten worden afgebouwd, welke nieuwe moeten daarvoor in de plaats komen en hoe maken maken we hierover nieuwe afspraken? 

Wij kunnen u hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door:

  • met u de huidige diensten en producten langs de nieuwe (gekantelde) visie te leggen en keuzes te maken;
  • nieuwe diensten te ontwikkelen of bestaande diensten door te ontwikkelen, in lijn met de nieuwe visie;
  • projecten op te zetten die in lijn zijn met die nieuwe visie, zoals ‘sociale huisartsen’ en ‘talenten in de wijk’;
  • u te begeleiden bij het ontwikkelen van een productenboek, in een nieuwe vorm, samen met de gemeente.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A