Tevredenheid over sociale activiteiten

Als welzijnsinstelling ontwikkelt u allerlei projecten en producten voor uw doelgroepen, maar hoe tevreden zijn zij eigenlijk over de sociale activiteiten die u uitvoert? Daarnaast is de tevredenheid van de doelgroep voor gemeenten belangrijk om mee te nemen in de afspraken.

Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) bieden een goed meetinstrument om de tevredenheid van uw doelgroep in kaart te brengen. Het geeft antwoord op de vraag hoe tevreden uw klanten zijn over een bepaalde dienst of product of over uw organisatie. Ook bieden tevredenheidmetingen handvatten voor productverbetering en profileringkansen richting opdrachtgevers, klanten en samenwerkingspartners. Een KTO is bovendien verplicht in trajecten rondom certificering. Daarnaast werkt een KTO motiverend voor uw medewerkers.

Wat biedt Spectrum?

Spectrum voerde de afgelopen vijf jaar bij circa veertig organisaties klanttevredenheidsonderzoeken uit, onder medewerkers, vrijwilligers, partners en opdrachtgevers en klanten. Onze KTO’s onderscheiden zich van die van andere aanbieders doordat ze ook inzichtelijk maken welke maatschappelijke opbrengst de klanten van het aanbod ervaren. Voor een opdrachtgever een waardevol inzicht. Ook beschikt Spectrum inmiddels over een Gelderse Benchmark van alle tevredenheidsmetingen, zodat we de tevredenheid kunnen afzetten tegen die bij collega-instellingen. Daarnaast kunnen we u als klant blijvend ondersteunen via het digitale platform www.tevredenheidsonderzoekinteractief.info.

Cyclus

Naast losstaande KTO’s heeft Spectrum ervaring opgedaan met een cyclisch systeem. In een cyclus van drie jaar, komen alle tevredenheidsonderzoeken aan bod. In het eerste jaar een dwarsdoorsnede van alle klanten van alle werksoorten, in het tweede jaar de medewerkers en de vrijwilligers en in het derde jaar de keten- en netwerkpartners en de opdrachtgevers. De voordelen van een cyclisch systeem:

• Er is in de driejarige cyclus maar één echt moment van piekbelasting voor de interne organisatie (dat is het klantenonderzoek).
• Het biedt maximale duidelijkheid over wat er wanneer, door wie moet gebeuren.
• De werkwijze staat vast, raakt 'ingeslepen' en maakt zo structureel onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid en -systeem.
• Volledige benchmark mogelijk, ook op het niveau van individuele items.
• Het biedt 360 graden feedback en is structureel onderdeel van het interne kwaliteitssysteem.
• Niet onbelangrijk: het kostenaspect. Deze cyclus is een stuk voordeliger dan een serie losstaande metingen.

Partnership

Spectrum en het onderzoeks- en adviesbureau Qrne bieden sinds 2010 samen het digitaal platform www.tevredenheidsonderzoekinteractief.info aan. Het onderzoeks- en adviesbureau richt zich specifiek op tevredenheidsonderzoeken en mag zich ook landelijk specialist op dit gebied noemen.

Naast de klanttevredenheidsonderzoeken voert Spectrum ook rendementsmetingen en effectiviteitmetingen uit. Het uitvoeren van een combinatie van deze verschillende methodieken om welzijnsactiviteiten te meten, is ook mogelijk.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie