Meetinstrument Collectieve Zelfredzaamheid

Beleid maken rondom vrijwilligers, Wmo en wijkaanpak kan niet zonder goede cijfermatige gegevens. Spectrum kan u daarbij helpen.

Er zijn vragenlijsten beschikbaar zoals een leefbaarheids- en veiligheidsmonitor die de sociale cohesie en veiligheid meten van een buurt, wijk, kern of stad.

Maar u wilt wellicht ook weten wat burgers zelf bijdragen aan de (lokale) samenleving. Helpen ze hun buren en hoe doen ze dat? Zetten ze zich in voor de buurt en hoe doen ze dat? Burgers moeten immers steeds meer zelf doen omdat de overheid zich terugtrekt.

Spectrum ontwikkelt hiervoor een vragenlijst. Zo krijgt u een overzichtelijk beeld van de mate waarin burgers zelfredzaam zijn en zorg dragen voor elkaar, zowel voor doelgroepen als wijken en kernen.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A