Zelfanalyse-instrument Welzijn Nieuwe Stijl

Veel organisaties willen met Welzijn Nieuwe Stijl aan de slag. Dat roept op voorhand ook vragen op. In hoeverre werken we al volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl? Op welke van de acht bakens hebben wij het gewenste niveau? In samenwerking met de provincie Gelderland en vijftien Gelderse welzijnsorganisaties, heeft Spectrum een zelfanalyse-instrument Welzijn Nieuwe Stijl ontwikkeld dat op deze vragen antwoorden biedt.

Maatschappelijke organisaties kunnen het zelfanalyse-instrument gebruiken om duidelijk te krijgen in hoeverre ze momenteel werken volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. De medewerkers (of een deel van hen) vullen hiervoor een compacte digitale vragenlijst in. Voor het jeugd – en jongerenwerk hebben wij een specifieke vragenlijst ontwikkeld. Dee uitkomsten van het zelfanalyse-instrument laten niet alleen zien hoe een organisatie scoort op de acht bakens, maar ook welke scores de medewerkers als streefniveau zien.

Een organisatie kan er ook voor kiezen een soortgelijke vragenlijst door de eigen opdrachtgever(s) (vaak de gemeente) in te laten vullen. Op basis van de resultaten kunnen gemeente en welzijnsorganisatie gericht in gesprek over Welzijn Nieuwe Stijl.

Wij hebben het zelfanalyse-instrument onder andere ingezet bij Caleidoz, Welcom en Mikado.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A