Andersland: Een frisse kijk op transities

In het land van zorg en welzijn is een fundamentele transformatie gaande. We zijn met z’n allen op weg naar Andersland. Het beleid van Andersland is in grote lijnen helder: meer eigen kracht, minder professionele ondersteuning, meer informele zorg, burgers aan zet, … Hoe vertalen we dit naar de praktijk? Welke resultaten zijn al geboekt? In de Werkateliers Andersland verkennen we dit met elkaar, door elkaars ideeën en ervaringen te benutten.

Locatie

IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, 7201 HA Zutphen

Begin datum/tijd

10-12-2013 08:00

Eind datum/tijd

10-12-2013 11:00

Inhoud

Het sociale wijkteam lijkt dé vorm te worden om integraal te werken, dichtbij de burgers. In steeds meer gemeenten wordt met deze teams geëxperimenteerd. Onderling zijn er verschillen in inrichting, aansturing en bekostiging. Waar het ene team meer gericht is op zorgverlening, focust het andere team op preventie van zorg. Waar het ene team geïnitieerd is door de gemeente, wordt het andere team door de welzijnsorganisatie van de grond getild. Waar het ene team zich richt op jongeren, richt het andere team zich op alle wijkbewoners. Kortom: er zijn verschillen en daarvan kunnen we leren.

Kosten

De kosten voor de bijeenkomst zijn 50 euro per deelnemer per werkatelier.

Twee werkateliers

In dit verband werd ook een werkatelier georganiseerd op 8 oktober jl. in Arnhem. Deze is toen niet doorgegaan.

 De uitnodiging.

Wijze van aanmelding

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot twee weken van tevoren.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie

sfeerbeeld