Klanten aan het woord

Wat vinden klanten van onze dienstverlening op gebied van participatie?

De provincie gaat fors bezuinigen en kiest ervoor om in de toekomst de ‘jeugdtaken’ te beleggen bij Spectrum.  Maar ook op het gebied van maatschappelijke participatie hebben wij veel expertise in huis. Op 14 december 2011 hebben Provinciale Staten het voorstel Sociaal Profiel en het vervolgvoorstel aangenomen.

In het vervolgvoorstel krijgt Spectrum meer tijd. Naast structurele subsidie kan Spectrum samen met collega-organisaties Elan en Zorgbelang in 2014 , 2015 en 2016 gebruik maken van een geoormerkt bedrag uit een flexibel budget dat de provincie aan Sociaal Gelderland besteedt. Spectrum gaat bovendien intensief samenwerken met Elan die in het besluit van de provincie in de toekomst het thema participatie krijgt toebedeeld.

Spectrum is  goed bekend met uiteenlopende netwerken op participatiegebied in Gelderland. Wij weten mensen te vinden en met elkaar te verbinden. Daarom spelen wij een actief faciliterende rol in verschillende netwerken.

Luisteren en kijken naar Spectrum opdrachtgevers?

Opplussen in Heumen

Senioren willen graag zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Wethouder Henk van de Berg vindt ‘iets doen met bestaande woningen’ een goede optie. Ambtenaar Anoushka Wientjes mag een pilot starten met steun van de Provincie. Door je woning comfortabeler en veiliger te maken kun je er tot op hoge leeftijd blijven wonen. Spectrum wordt ingeschakeld en vrijwillig woningadviseur Mieke Bolten erbij betrokken. En de oudere..

Vrijwilligerswerk in Beuningen

Door de crisis moet er flink bezuinigd worden. Ook bij welzijnsorganisaties. Wethouder Geert Hendriks en ambtenaar Stefan Stevens vinden ‘zomaar korten’ geen optie. Spectrum wordt erbij gehaald als onpartijdig en onafhankelijke tussenpersoon. Gerda Klijnstra van Stg Perspectief en Ellen Janssen, vrijwilliger aldaar en Ans Janssen, vrijwilligster Ouderenhulp vertellen meer over anders en beter samenwerken. En dat betekent voor de burger…

Kulturhus in Boven Leeuwen

Een aantal voorzieningen in Boven Leeuwen was toe aan vernieuwing. Wethouder Bert van Swam, wist van de provinciale subsidie voor Kulturhusen. Zo’n Kulturhus wordt pas een succes als al die groepen echt met elkaar gaan samenwerken. Spectrum wordt daarvoor ingehuurd. Een korte impressie met oa. Marieke Weerts, ambtenaar in West Maas en Waal en Willy Erkelens, beheerder kulturhus D’n Dulper. En de bezoeker…

Welzijn Nieuwe Stijl in Zevenaar

Het welzijnswerk in Nederland verandert. Voortaan wordt eerst gekeken naar wat mensen of hun naaste omgeving zelf kunnen. Marlie Vennegoor, directeur Caleidoz, Zevenaar legt uit dat haar organisatie daarom ook anders moet gaan werken. Spectrum is ingeschakeld om daarbij te helpen. Met o.a. Astrid Wissing, ouderenadviseur.

De Vonk van Ubbergen

Een kind opvoeden doe je niet alleen. De school, de hele omgeving bepaalt hoe een kind zich ontwikkelt. Flip Harzman, ambtenaar in Ubbergen, wil jongeren betrekken bij het doen en laten van het dorp. Wethouder Leidy van der Aalst vindt De Vonk een mooie methode hiervoor. Lianne van Thiel en Lenie Rikken hebben allebei een Vonkidee ingediend. En de kinderen ..

 

Een indruk van wat onze klanten verder van onze dienstverlening op het terrein van maatschappelijke participatie vinden:

Vrijwilligerswerk / Goed voor elkaar

“We hebben juist voor Spectrum gekozen, omdat jullie goed zijn in de inhoud, weten wat er speelt op lokaal en regionaal vlak en de mensen en situaties kennen.”
Abbas Lotfohalian, gemeente Harderwijk

Vrijwilligerswerk / maatschappelijke stage

“Spectrum speelt een belangrijke rol bij de regionale ontwikkeling van de Maatschappelijke Stages in Gelderland en levert met name bijdragen voor beleidsontwikkeling en ideevorming bij gemeenten, provinciale stagebieders en de stagemakelaars.”
Rient Ploeger, VWC Nijmegen

Vrijwilligerswerk / mantelzorgend verenigingsleven

“Wij zien veel kansen met de toolkit en we nemen dit als gemeente nu al mee in de afspraken die we voor 2012 gaan maken met het steunpunt mantelzorg. Onze consulent kan dan vanaf de zomer van 2012 met verenigingen aan de slag!”
Carry de Vries, gemeente Oost-Gelre

Vrijwilligerswerk / Trainingen

“De workshop van Spectrum was interactief, de deelnemers konden onderling veel informatie uitwisselen en zo van elkaar leren. Zinvol en goed om ook andere vrijwilligersorganisaties te leren kennen.”
Agnes ter Haar, stichting Dobbelsteen

Wmo de kanteling en Welzijn nieuwe stijl

“Spectrum heeft de innovatieve kennis die ze snel over kan brengen. Ik voel me erg gesterkt om door te gaan met de aanpak WNS.  En weet nu ook hoe ik mijn  team kan motiveren. Spectrum heeft goede vragenlijsten, is sprankelend en prikkelend. Van grote meerwaarde is dat zij in staat zijn om abstracte begrippen concreet te maken.”
Marlie Vennegoor, directeur Caleidoz

Wmo Eigen Kracht burgers en Opvoeding

Hoe kun je opvoedingsondersteuning met vrijwilligersbeleid verbinden? Dat is wat gebeurt in de wedstrijd de Vonk van Nederland. “Een prima project om inwoners actief te maken in buurt of wijk!”
Stella Efdé, wethouder in Wageningen.

Huis van het dorp

In opdracht van de provincie organiseerde Spectrum  een leergang Kulturhusen waarin multifunctionele accommodaties deelnamen. “De ochtendsessie van deze dag van de Leergang was diepgaand, persoonlijk en soms ontroerend en de beste basis voor het leggen van een permanent netwerk. Nogmaals hartelijk dank voor de manier waarop jullie deze Leergang hebben georganiseerd en begeleid en de wijze waarop jullie het netwerk mogelijk hebt gemaakt. Wij gaan daar gebruik van maken!”
Niek  van de Brink, Kulturhus Kootwijkerbroek

Actieve en zelfstandige ouderen/ Opplussen

Door preventief Opplussen van particulier woningbezit kunnen senioren langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en dus ook hun sociale netwerk blijven benutten. “In het project in Renkum was er een fijne samenwerking met Spectrum: een enthousiaste adviseur met veel kennis in huis die  kritisch was op het juiste moment.”
Liseth Aries, gemeente Renkum

Ouderenadvisering

De 500 vrijwillige en professionele ouderenadviseurs in Gelderland spelen een grote rol bij het realiseren van ouderenbeleid. “De kennis, expertise, verbinding en stimulering die Spectrum biedt, zorgt ervoor dat die van ons allemaal gebundeld en versterkt wordt. Zonder Spectrum zijn ouderenadviseurs veel meer los zand…”  Folkert Kooistra, clientondersteuner in gemeente Buren

Afdrukken | -A | A | +A