U bent hier:

 1. home

 • Opvoeden en opgroeien

  Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen. Bij veel kinderen gaat dat gewoon goed, maar soms komen er al vroegtijdig problemen aan het licht. Voor de meeste problemen bestaat een goede en eenvoudige oplossing. lees verder

 • Onderwijs en zorg

  Onderwijs en zorg zijn onomkomelijk met elkaar verbonden. Bijna op alle scholen zitten leerlingen die naast het aanbod van de eigen school extra zorg nodig hebben. lees verder

 • Veiligheid / risicojongeren

  Op weg naar de volwassenheid experimenteren veel jongeren met wat het leven te bieden heeft. Kattenkwaad kan dan over gaan in grensoverschrijdend gedrag. Bij de meeste jongeren herstelt dit gedrag zich na de puberteit weer, maar bij sommige (n) niet. Deze jongeren hebben vaak te maken met achterliggende problemen. lees verder

 • Participatie en vrijwilligerswerk

  Binnen het thema participatie en vrijwilligerswerk vindt u projecten als Bonte Wijk, Toolkit Burgerparticipatie en de Sportmonitor. Verder is er onder andere veel informatie te vinden over de Maatschappelijke stages, GWB en over het tv-project Goed voor elkaar. lees verder

 • Vitale stad en platteland

  Het goed onderhouden van de sociale infrastructuur vraagt blijvende aandacht en wordt steeds ingewikkelder onder andere door de groeiende regelgeving en privatisering. lees verder

 • Woon- zorg- en leefomgeving

  In Gelderland leven ruim 300.000 mensen die 65 jaar of ouder zijn. Dat is circa 15% van de bevolking. In 2025 is dit opgelopen tot circa 22%. Het aandeel senioren neemt snel toe en deze ouderen blijven steeds langer maatschappelijk actief. lees verder

 • Wmo de Kanteling en WNS

  Eigen kracht centraal: dat is het nieuwe motto in het welzijnswerk en de Wmo. Mensen moeten hun eigen kracht en hun sociaal netwerk meer benutten. Pas als ze het zelf niet meer redden, kunnen ze een beroep doen op voorzieningen. En dat moet dan ook nog zo goedkoop mogelijk. Hoe gaat u als gemeente of welzijnsorganisatie dat realiseren? lees verder


Afdrukken | -A | A | +A