U bent hier:

  1. home

Decentralisatie jeugdzorg

De jeugdzorg wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten. De naderende decentralisatie roept veel vragen op. Toch zijn er meer dan voldoende kansen om hulp en ondersteuning voor kinderen en jongeren beter te regelen. En daar is het allemaal om begonnen. Spectrum helpt om deze kansen inzichtelijk te maken en om te zetten in tastbare resultaten.

In dit dossier zijn de activiteiten, projecten en kwaliteiten van Spectrum op het terrein van de jeugd(zorg) gebundeld, zodat u snel kunt zien waarbij Spectrum u kan ondersteunen om de overgang van de jeugdzorg naar uw gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opgave voor gemeenten

Om de (organisatie van) de zorg en hulp te verbeteren, komen gemeenten vraagstukken tegen, zoals: 

  • Hoe om te gaan met opdrachtgever- en opdrachtnemerschap voor dit nieuwe terrein?
  • Hoe jeugdzorg dichtbij de vindplaatsen realiseren? Zoals in het CJG, het onderwijs en in de wijk.
  • Hoe wordt de kracht van het sociale netwerk van gezinnen beter benut (netwerkbenadering) en de samenwerking van lokale partijen effectiever ingezet om passende zorg en ondersteuning te bieden?
  • Hoe borgen we de ‘zwaardere’ vormen van hulp in samenwerking met andere gemeenten?

Kansen decentralisatie jeudzorg verzilveren

Decentralisatie van de jeugdzorg biedt ruimte om meer aandacht te geven aan de rol van ouders en hen hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarnaast kan een grotere betrokkenheid en inzet van de mensen in de omgeving meer steun bieden voor het gezin (informele zorg). De samenwerking met partijen in het gemeentelijk domein vormt een voorwaarde om dergelijke kansen optimaal te kunnen benutten.

Afdrukken | -A | A | +A