U bent hier:

 1. home
 2. Over Spectrum

Wat we doen

Spectrum helpt bij de aanpak van maatschappelijke vragen, van jeugd tot ouderen.

We adviseren, trainen, onderzoeken, maken informatie toegankelijk en stellen kennis beschikbaar. Spectrum werkt primair voor overheden en instellingen in Gelderland.

Dienstenpakket

Inhoudelijke speerpunten 2009 - 2012

De komende jaren legt Spectrum de nadruk op de volgende inhoudelijke speerpunten.

Jeugdbeleid

 • Opvoeden
 • Introductie 5 gemeentelijke taken opvoedingsondersteuning begeleiden.
 • Basisvoorzieningen versterken.
 • Centrum Jeugd en Gezin.
 • Introductie effectieve opvoedingsmethoden.

Vroegsignalering en zorg

 • Zorgstructuur in het onderwijs ontwikkelen.
 • Gelderse aanval op de uitval.
 • Lokaal Jeugd- en Veiligheidsbeleid.
 • Aanpak kindermishandeling.
 • Gelderse Regiekamer Jeugd
 • Maatschappelijke participatie van jongeren
 • Lokaal preventief jeugdbeleid implementeren.
 • Speelruimtebeleid verbeteren.

Maatschappelijke participatie

 • Erbij houden, sociale cohesie en een leefbare samenleving
 • Goede randvoorwaarden voor vrijwilligerswerk en mantelzorg creëren en deelname ouderen en allochtonen vergroten.
 • Sociale samenhang versterken door functieverbetering binnen de domeinen, zorg, welzijn, cultuur en sport, onderwijs en zakelijke dienstverlening, vernieuwing en ontwikkeling van dorpshuizen, speelgelegenheid, jongerenvoorzieningen e.d.

Kwetsbare groepen erbij halen

 • Burger- en bewonersparticipatie met Switchpakket versterken en instrumenten aanreiken voor toerusten bewoners met name van kwetsbare groepen
 • Zorgvragers meer in beeld brengen
 • Ouderen langer zelfstandig laten wonen
 • Migranten beter laten integreren

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A