U bent hier:

  1. home

Opplussen in Gelderland

Het aandeel senioren neemt in Gelderland gestaag toe. Het merendeel van senioren wil liefst zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen. Hier woont men met plezier, voelt zich veilig en vertrouwd en willen dat graag zo houden. Maar die woningen zijn lang niet altijd geschikt om comfortabel te kunnen blijven wonen. Met relatief kleine verbeteringen kan het comfort van de woning merkbaar worden verbeterd zodat bewoners jarenlang met plezier in de woning kunnen blijven wonen. Opplussen gaat om het wegnemen van ongemakken en barrières in en om de woning. Een hoge drempel voor de voordeur is net zo onpraktisch als je met een rollator naar binnen wilt of met een kinderwagen.

Opplussen in Heumen

Senioren willen graag zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Wethouder Henk van de Berg vindt ‘iets doen met bestaande woningen’ een goede optie. Ambtenaar Anoushka Wientjes mag een pilot starten met steun van de Provincie. Door je woning comfortabeler en veiliger te maken kun je er tot op hoge leeftijd blijven wonen. Spectrum wordt ingeschakeld en vrijwillig woningadviseur Mieke Bolten erbij betrokken. En de oudere..

 

Wat kunt u als gemeente doen?

Omdat in veel gemeenten de vraag naar passende woningen niet enkel via nieuwbouw opgelost kan worden moet gezocht worden in het verbeteren en geschikter maken van de bestaande woningvoorraad. Echter bewoners hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een (toekomstige) prettige woonsituatie. Als gemeente kunt u bewoners stimuleren preventieve maatregelen te nemen. En wat kunt u bijdragen aan het langer thuis blijven wonen en een betere kwaliteit van leven voor dementerenden en mantelzorgers?

Opplussen Nieuwe Stijl?

Spectrum staat voor en biedt Opplussen Nieuwe Stijl. Dat wil zeggen de individuele bewoner en bewustwording staat centraal. Daarom eerst communicatie met de doelgroep (het verleiden), daarna kleine, slimme, preventieve oplossingen, aanpassingen en techniek.  Het accent ligt op een persoonlijke benadering met maatwerk voor de bewoner. Het gemak van de oplossingen wordt benadrukt. Na een succesvolle pilot voert Spectrum dit project nu uit in meerdere gemeenten.


Opplussen sluit aan bij de beleidsvisie van de wmo en De Kanteling van de Wmo, waar participatie centraal staat.  De gemeente stimuleert hiermee eigenaar bewoners om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen uitgaande van de eigen kracht en (financiële en sociale) capaciteiten van de bewoner om problemen op te lossen en preventieve maatregelen nemen om problemen voor te zijn.

Spectrum heeft in dit kader de Toolkit stimuleren van preventieve woningaanpassingen ontwikkeld. In de rechternavigatie staat de toolkit beschreven onder producten. Verder staan in de rechternavigatie verschillende voorbeeldprojecten van Opplussen in de provincie Gelderland.

Wilt u aan de slag met opplussen, dan helpen wij u graag verder!

 

Afdrukken | -A | A | +A